Szkło to wyjątkowy materiał, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem już od setek lat. Jest wykorzystywane w niemal każdej dziedzinie życia i przemysłu, na przykład w optyce, transporcie, budownictwie czy wielu innych branżach. Na powszechną popularność szkła ma wpływ między innymi możliwość uzyskania specyficznego kształtu. Chociaż każdy z nas ma do czynienia z tym wyjątkowym materiałem każdego dnia, nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak tak naprawdę powstaje.

Czym jest szkło i z czego powstaje?

Szkło to wyjątkowy produkt, który wyróżnia się interesującymi właściwościami. Jest sztywny i kruchy, co sprawia, że bywa zaliczany do cieczy, a jednocześnie jego nieuporządkowana struktura przypomina budową ciecze. Ponadto szkło nie wchodzi w reakcje chemiczne z żadnymi innymi związkami oraz nie przewodzi ciepła, ani elektryczności. Materiał używany do produkcji okien domowych ma zdolność w 90% do przepuszczania promieni świetlnych. Z czego więc jest stworzone? Jego produkcja odbywa się głównie z udziałem piasku, wapnia oraz sody. Najważniejszym składnikiem jest piasek, ponieważ obejmuje około ¾ całego składu. Do innych stosowanych substancji dodatkowych należą środki barwiące, klarujące oraz mącące. Od zastosowanych składników i stopnia ich uziarnienia i zanieczyszczenia należy produkt finalny – jest to szczególnie istotne podczas produkcji szkła, które jest używane w soczewkach kontaktowych lub laboratoriach.

Proces powstawania szkła

W jaki sposób produkuje się szkło? Jest ono poddawane procesom wytapiania w specjalnych miejscach, które nazywane bywają hutami szkła. Jest to proces żmudny oraz długotrwały, który odbywa się w wysokiej temperaturze – piasek wraz z dodatkami jest poddawany temperaturom powyżej 1000 stopni C, w przypadku szkła krzemowego jest ona jeszcze wyższa. W takim stanie przypomina ciągnący się klej, które łatwo jest nadać pożądany kształt – robi się to za pomocą specjalnych dmuchaw. Na koniec szklane przedmioty wkładane są do maszyny zwanej sprężarką, co pozwala na przyspieszenie procesu stygnięcia.