Przeznaczenie budowli i budynków kategoryzuje je, wyodrębniając rodzaje działalności branży budowlanej. Miejskie budownictwo dotyczy nie tylko obiektów mieszkalnych, ale i wszelkiego typu usługowych i handlowych, W zabudowę industrialną wchodzą budynki użytku kulturalnego, szkoły, szpitale. Mieszkalne dzieli się na: jednorodzinne, wielorodzinne, zbiorowe. Sfera budownictwa komunalnego zawiera sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, elektryczne oraz  obiekty małej architektury urozmaicające przestrzeń publiczną             i porządkującą ją.

Obiekty infrastruktury przemysłowej  efektywnie wykorzystujące technologię produkcji znajdują zastosowanie na każdym etapie i we wszystkich rodzajach aktywności tego typu, zakładach wytwórczych, wydobywczych, elektrowniach. Są wykorzystywane  na stanowiskach typowej produkcji rolniczej na wszystkich etapach oraz w przechowywaniu i utylizacji odpadów. Są obiektami wspomagania sfery przemysłowej jako budynki biurowe, administracyjne i socjalne.

Infrastruktura komunikacyjna jest specyficznym obszarem wykorzystującym budownictwo  jako efekt w postaci ciągów przemieszczania ludzi i towarów- dróg kołowych w całym zakresie, z węzłami, mostami i szlaków kolejowych z dworcami. Wlicza się w to  stałe elementy zaplecza technicznego. Obiekty wodne, morskie i śródlądowe to gama zróżnicowanych przedsięwzięć budowlanych kształtem i przeznaczeniem.

Usytuowanie względem powierzchni terenu obiekty budowlane systematyzuje w grupach. Nadziemnymi są słupy energetyki, maszty anten nadawczych. Naziemne to drogi kołowe             i szlaki kolejowe wraz z budynkami wsparcia. Budowlane instalacje podziemne to sieci uzbrojenia terenu, szyby, tunele.

Rozgraniczenie pod względem gabarytów wyróżnia obiekty: wielkogabarytowe, którymi zasadniczo są  obiekty infrastruktury przemysłowej i handlowej, zapory wodne, wysokościowa zabudowa mieszkalna; średniogabarytowe; obiekty małe.

Zakładana trwałość obiektów dzieli je na: tymczasowe: demontowalne elementy zagospodarowania placu budowy, rusztowania, objazdy drogowe; stałe: bez zdefiniowanego czasu trwania, użytkowane do zniszczenia naturalnego, tzw. śmierci technicznej lub utraty aktualnych wymagań funkcji.