Prawidłowe tapetowanie – przykłada się  tapetę do górnej części ściany, rozkładając pierwszą część brytu, drugą pozostawiając złożoną. Brzeg odcinka powinien pokrywać się z wyznaczoną wcześniej linią pionową. Pod sufitem  pozostawia się 2-3 centymetrowy pasek wolnej ściany. Usuwa się ewentualne pęcherzyki powietrza, wygładzając bryt szczotką lub suchą szmatką, od środka w stronę brzegów, dociskając dłońmi tapetę do ściany. Rozkłada się drugą połowę brytu, przytrzymując jego górną część, zapobiegając ześliźnięciu się przez dociskanie dolnej części do ściany. Każdy następny odcinek na styk dopasowuje się do ostatniego położonego. Nie zostawia się  odstępów między brytami. Niedokładne dopasowane- delikatnie odkleja się odcinek ostatni i zwracając uwagę na przyleganie krawędzi, przykleja ponownie.

Niewidoczność wykończenia łączeń uzyskuje się poprzez dociskanie ich gumowym wałkiem. Do dociskania krawędzi tapety tłoczonej należy używać czystej ściereczki, ponieważ wałek może uszkodzić jej fakturę. Przycinanie tapety dla uzyskania dokładnie równych brzegów tapety wzdłuż sufitu, listew podłogowych należy wykonać przed wyschnięciem kleju. Tępą stroną ostrza nożyczek przeciąga się wzdłuż krawędzi ściany dla zaznaczenia zgięcia. Po lekkim odklejeniu krawędzi tapety od ściany nożyczkami odcina się jej brzeg wzdłuż wyznaczonej linii. Pod sufitem robi się to zawsze nożyczkami. Do przycinania tapety na ściany u dołu ściany można używać noża,  tnąc dokładnie poziomo wzdłuż szyny stalowej. Wilgotną gąbką usuwa się resztki kleju, nie czekając aż klej wyschnie.

Sufit powinny tapetować dwie osoby uprzednio składając bryt tapety w harmonijkę, co około 40 centymetrów; podtrzymując go przy suficie szczotką,  przyklejając pierwszy bryt od rogu sufitu i stopniowo dociskając do podłoża kolejne odcinki tapety- zawsze kładąc kolejne bryty prostopadle do okna. Tapetowanie ściany za niemożliwym do zdemontowania  grzejnikiem- rozcina się odcinek tapety w miejscu styku z rurą doprowadzającą wodę i z miejscem zawieszenia grzejnika na  ścianie, wykorzystując do dociskania rurę PCV lub podobną, kij od szczotki, owinięte tkaniną. Ślady kleju usuwa się. Wokół kontaktów i wyłączników po odcięciu dopływu prądu i zdjęciu pokrywy gniazdka, robi się krzyżowe nacięcie w tapecie, kawałki tapety zagina do środka puszki i montuje gniazdko.

Rogi pomieszczeń, używając pionu klei się brytami tak, by kilka centymetrów tapety nachodziło na prostopadłą ścianę, a krawędź następnego brytu powinna nachodzić na bryt przyklejony już w rogu. Nachodzące na siebie warstwy tapety przycina się wzdłuż linijki. Odcięty pasek zdejmuje się podtrzymując tapetę linijką, podnosząc lekko krawędź tapety, by zdjąć drugi odcięty pasek i wygładzić brzegi.

Przyklejanie bordiur wokół drzwi lub okna, polega na umieszczeniu jej dwóch kawałków tak, by ich brzegi nachodziły na siebie, uwzględniając raport. Nożem odcina się, usuwa fragmenty zbędne oraz wyciera świeże ślady kleju. Bordiurę traktowaną jako lamperię- tylko na 30% wysokości ściany lub pod sufitem, przykleja się po uprzednim wyznaczeniu ołówkiem i poziomnicą linii na tapecie. Bordiurę kładzie wzdłuż niej.