Wszechobecne dziś zanieczyszczenie powietrza, unoszące się nad naszymi głowami w postaci smogu, dotyczy wszystkich dziedzin naszego życia codziennego. Smog, czyli szkodliwa chmura gazowo-pyłowa, widoczna przede wszystkim w wilgotne, bezwietrzne dni, ma wpływ nie tylko na nasze zdrowie i dobre samopoczucie, ale także na zdolność koncentracji i ogólną sprawność psychofizyczną. Dlatego bardzo ważne jest, by dbać o czystość powietrza, nie tylko w przestrzeniach związanych z naszym życiem osobistym, ale także wszędzie tam, gdzie toczy się egzystencja zawodowa i publiczna; w biurach, w urzędach, ale także w fabrykach, bowiem jakość zgromadzonego powietrza ma duże znaczenie nie tylko dla przebywających osób, ale i dla wytworów ludzkiej działalności.

Z całą pewnością miejscami, w których należy kontrolować czystość powietrza i dbać o jego jakość są laboratoria i apteki, czyli miejsca, gdzie wytwarzane i przetwarzane są różnego rodzaju preparaty, począwszy od medycznych, a na spożywczych skończywszy. Oczyszczacze powietrza pozwalają zagwarantować odpowiednie warunki, których zachowanie zapewnia powstanie końcowego produktu, spełniającego odpowiednie normy .

Do miejsc, w których szczególnie dbać należy o czystość otaczającego powietrza, należą zakłady produkujące części i podzespoły elektroniczne. Zanieczyszczenia powietrza w formie mikroskopijnych drobin kurzu negatywnie wpływają na jakość wytwarzanych produktów, stąd też pojawia się bardzo namacalna potrzeba stosowania systemu oczyszczania powietrza. Co istotne, musi być on rozbudowany i niezawodny, by ewentualna awaria nie zakłóciła skomplikowanego procesu produkcyjnego. Trzeba jednak pamiętać, że nieoczyszczone powietrze wywiera także zgubny wpływa na układ oddechowy pracujących w zakładach elektronicznych ludzi. Są oni narażeni na wchłanianie powstałych podczas procesu lutowania szkodliwych oparów.

Biura, hotele, zakłady fryzjerskie – to miejsca związane z różnego rodzaju biznesem, które również wymagają powietrza oczyszczonego. Korzystają z niego bowiem zarówno pracownicy umysłowi, jak i ludzie odpoczywający w hotelach oraz usługobiorcy w różnych gałęziach gospodarki. Wszędzie tam, gdzie ludzie pracują, odpoczywają, czy wiodą codzienne życie, korzystając z ogólnodostępnych usług, niezbędne jest powietrze dobre jakościowo. Oczyszczacze dają nam gwarancję, że nasz odpoczynek, wysiłek umysłowy i fizyczny, a także życie codzienne, związane z sektorem usług, będzie nie tylko zdrowe, ale i efektywne, przynoszące długofalowe efekty.