Usługi prawne proponowane przez kancelarie adwokackie w przypadku procesów związanych z przepisami kodeksu karnego skierowane są do osób objętych aktem oskarżenia, ale jednocześnie mogą z nich skorzystać wszyscy ci, którzy zostali pokrzywdzeni w przestępstwach karnych. Do podstawowych zadań adwokata należy udzielanie porad z zakresu prawa; z cała pewnością możemy także, będąc klientem kancelarii prawniczej, spodziewać się, że obsługujący nas mecenas sporządzi niezbędne wymagane dokumenty i będzie nas reprezentował zarówno podczas samego procesu, jak i w sytuacji konieczności załatwienia innych spraw wymagających udziału pełnomocnika, jak na przykład uzyskiwanie różnorodnych dokumentów we właściwych instytucjach. Wszelkie zagadnienia związane z przebiegiem samego procesu sądowego są szczegółowo konsultowane i uzgadniane z zainteresowanym klientem. Ważne jest, aby argumenty, które przytacza prawnik, podawane były osobie zaangażowanej w proces karny w sposób jasny oraz wnikliwy, nie pozostawiający cienia wątpliwości co do szczegółów sprawy. Obowiązkiem adwokata jest ustalenie wszelkich okoliczności, które mogą mieć wpływ na przebieg postępowania i jego pomyślny dla klienta obrót. Owe okoliczności muszą być bowiem także w toku sprawy karnej zaprezentowane sądowi w taki sposób, by uzyskać korzystny dla klienta wynik procesu. Właściwe, rzetelne przygotowanie się prawnika do wystąpienia w sądzie jest zatem kluczem do powodzenia i uzyskania zadowalającego stronę wyroku.