BAL KLEJONY

TECHNOLOGIA ZR?BOWO - W?G?OWA

Technologia budowy drewnianego domu daj?ca efekt mieszkania w przytulnym otoczeniu ?cian z masywnego drewna. Naturalnie zdrowe wn?trza s? równie? gwarancj? przyjemnego klimatu oraz wymiernych korzy?ci wynikaj?cych z eksploatacji. Do budowy domów w technologii Bal Klejony stosujemy najlepszej jako?ci drewno KVH i BSH, suszone komorowo (wilgotno?? < 18%), czterostronnie strugane i obrabiane w wysoko zaawansowanym technologicznie centrum obróbczym K3 HUNDEGGER. Cz??? konstrukcyjna ?ciany przenosz?ca obci??enia od dachu i stropu wykonana jest na zasadzie konstrukcji szkieletowej ze s?upkami o przekroju 60x140 mm. Ocieplenie konstrukcji stanowi izolacja wykonana z naturalnego materia?u jakim s? maty drzewne firmy STEICO (www.steico.com). Dodatkowo od zewn?trz ?ciany s? wyka?czane klejonymi balami drewnianymi o standardowej grubo?ci 80 x 210 mm, uk?adanymi na sobie poziomo i ??czonymi na podwójny wpust wypust. Na naro?nikach i w miejscach przenikania si? ?cian wykonujemy po??czenia wr?bowe (w?g?y) a dodatkowe wzmocnienie stanowi? spinaj?ce metalowe kotwy prowadzone wewn?trz ??czonych bali. W zale?no?ci od oczekiwa? klienta oferujemy równie? ?ciany zbudowane wy??cznie z bali w pe?nej palecie grubo?ci tj. 70 - 300 mm oraz ró?ny zakres wyko?czenia wn?trza domu. Oferty przygotowujemy indywidualnie w oparciu o konkretny projekt i zakres prac oraz rodzaj materia?ów jakich oczekuje klient.

(powrót)

  

© Domy drewniane energooszczędne Opole Katowice Wrocław i cała Polska - JURAND 2010 | Realizacja Agencja Reklamowa iD7