MASYWNA KONSTRUKCJA SZKIELETOWA

TECHNOLOGIA SZKIELETOWO S?UPOWA

Technologia: Szkieletowo - s?upowa konstrukcja domu wykonywana z certyfikowanego drewna KVH i BSH obrabianego wg. wysokich rygorów technologicznych. Opracowany projekt w 3D umozliwia precyzyja obróbke surowca przez centrum obróbcze K3 HUNDEGGER. Wype?nienie konstrukcji stanowi naturalne ocieplenie wykonane z biologicznych produktów izolacyjnych firmy STEICO takich jak STEICO FLEX, STEICO UNIVERSAL oraz STEICO PROTECT. (www.steico.com ) Grubo?? przegrody jest kwestia indywidualn? ka?dego projektu, co ma zasadniczy wp?yw na poziom zapotrzebowania domu na energi? ciepln?. Wyko?czenie elewacji zewn?trznej jest zale?ne od oczekiwa? klienta. Dom mo?na oblicowa? drewnian? desk? szalunkow? ewentualnie wyko?czy? tynkiem mineralnym lub akrylowym . Efekt masywnego domu murowanego mo?na natomiast uzyska? stosuj?c wyko?czenie elewacji ceg?? klinkierow?. Aran?acja wn?trza domu jest zawsze kwestia indywidualnego gustu i ?ycze? naszych klientów. Niepowtarzalny klimat pomieszcze? tworz? otwarte drewniane stropy wykonane z masywnych belek oraz starannie dobrana drewniana stolarka. Jako opcja estetyczna istnieje tak?e mo?liwo?? wykonania podwójnego krokwiowania z pe?nym deskowaniem pomi?dzy. Budowanie z drewna to optymalne rozwi?zanie dla inwestorów ceni?cych naturalny i zdrowy charakter wn?trz i nieograniczon? mozliwo?? kszta?towania przestrzeni.

(powrót)

 

 

 

 

© Domy drewniane energooszczędne Opole Katowice Wrocław i cała Polska - JURAND 2010 | Realizacja Agencja Reklamowa iD7