Technologia

W ostatnich latach prawdziwy renesans na ?wiecie i w Polsce prze?ywa budownictwo drewniane. Coraz wi?ksza liczba inwestorów decyduje si? na budow? domów wykorzystuj?c naturalny, ekologiczny i zdrowy surowiec jakim jest drewno.

Dysponuj?c nowoczesnym zapleczem technicznym, KNOW HOW oraz dost?pem do materia?ów najwy?szej jako?ci wychodzimy naprzeciw stale rosn?cemu zainteresowaniu budownictwem energooszcz?dnym. Zachowuj?c wysokie standardy i rygory technologiczne oferujemy trwa?e i bezpieczne konstrukcje, które poza walorami estetycznymi sprzyjaj? swym mieszka?com zdrowym klimatem wn?trz oraz niskim zapotrzebowaniem na energi? ciepln?. Nasz? ofert? kierujemy do szczególnie wymagaj?cych inwestorów, oczekuj?cych najwy?szej jako?ci surowca, perfekcyjnie wyko?czonego detalu oraz doceniaj?cych warto?? i presti? domu wykonanego z efektownych, masywnych elementów konstrukcyjnych. Do Pa?stwa dyspozycji stawiamy wieloletnie do?wiadczenie naszych projektantów, którzy ju? na etapie projektu wykonawczego w programie BOCAD i CADWORK  s? w stanie zaproponowa? indywidualne rozwi?zania w zakresie konstrukcji i designu wn?trza.

Energooszcz?dne domy oferujemy w trzech ró?nych technologiach: dom murowany energooszcz?dny, mur pruski, bal klejony oraz masywna konstrukcja szkieletowa.

Masywna Konstrukcja Szkieletowa

Bal Klejony

© Domy drewniane energooszczędne Opole Katowice Wrocław i cała Polska - JURAND 2010 | Realizacja Agencja Reklamowa iD7