Oferta

Oferta firmy JURAND HAUS & HOLZ CENTER jest odpowiedzi? na rosn?c? ?wiadomo?? inwestorów w zakresie drewnianego budownictwa energooszcz?dnego .Coraz powszechniejsza potrzeba mieszkania w zdrowych, naturalnych i ekologicznych wn?trzach sprawia, ?e nasze domy ciesz? si? bardzo du?ym zainteresowaniem.

Jako zespó? cenimy sobie indywidualne podej?cie do klienta oraz do ka?dego projektu. Odrzucamy schematy i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów z elastycznie opracowan? ofert? , okre?laj?c? zakres dostawy i us?ug. Nasz? ambicj? jest kompleksowa obs?uga klienta na ka?dym etapie budowania domu. W trakcie tego procesu Pa?stwa decyzjom sprzyja? b?dzie zespó? naszych doradców, architektów oraz konstruktorów. Nasze do?wiadczenie, technologia oraz potencja? kryj?cy si? w relacjach z naszymi partnerami sprawia ze patrzymy w przysz?o?? naszych klientów wyj?tkowo optymistycznie.

© Domy drewniane energooszczędne Opole Katowice Wrocław i cała Polska - JURAND 2010 | Realizacja Agencja Reklamowa iD7